• אנשים, חורף 2016, הגלריה האוניברסיטאית תל אביב, מראה הצבה

  • קופפרמן לנדאו, קיץ 2015, הגלריה האוניברסיטאית תל אביב, מראה הצבה

  • קירות נמסים, חורף 2015, הגלריה האוניברסיטאית תל אביב, מראה הצבה

  • שממה הורה, קיץ 2014, הגלריה האוניברסיטאית תל אביב, מראה הצבה

  • המגדל הבוער, חורף 2014, הגלריה האוניברסיטאית תל אביב, מראה הצבה